OPENBAAR LICHAAM
EURODE

Home Service  OPENBAAR LICHAAM EURODE

“EUROPEES DENKEN, REGIONAAL HANDELEN EN LOKAAL ACTIEF ZIJN”.

Bij ons staat de grensoverschrijdende samenwerking tussen de steden Kerkrade en Herzogenrath centraal.

Een probleem dat bij deze grensoverschrijdende samenwerking steeds weer de kop opsteekt, is dat de nationale rechtssystemen óf niet op elkaar zijn afgestemd óf grensoverschrijdend pragmatisme simpelweg verbieden. Om deze reden proberen de Eurode-gemeenten dan ook voortdurend, vanuit een zekere mate van ‘anarchie’ en met de doorvoering van experimenten in de grensregio, nationale wetgeving ‘doelgericht te interpreteren’ en een voortrekkersrol te spelen in de aanpassing en harmonisering van (nationale) wetgeving. Dit alles gebeurt altijd vanuit de gedachte, de levensomstandigheden van de burgers van de twee grenssteden te verbeteren en de alledaagse problemen van met name de grenspendelaars op te lossen.

Bij onze activiteiten ligt de nadruk op:

  • economische ontwikkeling
  • verkeersinfrastructuur
  • onderwijs
  • advies en begeleiding van grenspendelaars
  • openbare orde en veiligheid
  • cultuur en sport

 

Kontakt

Openbaar Lichaam Eurode
Eurode Park 1-10
6461 KB Kerkrade

Tel.: +31 (0)45 5639390
Fax: +31 (0)45 5639395
E-Mail: info@eurode.eu

Internet: https://eurode.eu

Contact 

Eurode Business Center GmbH & Co. KG
Eurode-Park 1-4
52134 Herzogenrath
Duitsland

Tel.: +49 (0) 2406 999031
Fax: +49 (0) 2406 999032
E-mail: info@eurodecenter.com

X